DISCLAIMER

DVendo kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten en of onvolkomenheden op deze website. Op alle op de site aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie afkomstig van deze website zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DVendo te kopiëren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook. Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in de site op het moment en op de wijze die wij geschikt achten.

 

DISCLAIMER TRADEMARKS-Product names, logos, brands, and other trademarks featured or referred to within DVendo products and services and within Dvendo.nl are the property of their respective trademark holders. These trademark holders are not affiliated with DVendo, our products, or our website.