911889 DTE D600 LED ULTRASOON COMPLEET

€ 989,00

Ultrasone scaler met verscheidene functionaliteiten
Eén apparaat voor een groot aantal ultrasone toepassingen: sub- en supragingivaal scalen, reinigen en onderhouden
van implantaten of een endodontische behandeling. Het intelligente feedback systeem past de output aan naar de
omstandigheden van het tandoppervlakte.
• Intelligent output systeem
• Ultra gevoelig
• Waterdicht ontwerp

Compleet met 2x LED handstuk HD-8L en 16x ultrasoontips.In de verpakking:
• D600 ultrasoon apparaat
• 2x LED Handstuk HD-8L
• 16x ultrasoontips*
• 6x dynamometrische sleutel
• 2x endo dynamometrische sleutel
• reserve LED lichtringen
• 2x sterilisatie box
• voetpedaal
• handstuksnoer
• o-ringen
• tip boek

*TIPS:

Endo tips
2x ED3D
2x ED6
2x ED51

Scaling tips
2x GD5
2X GD30

Perio tips
2x PD4
2x PD7
2X PD12